Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

(500 words) Nếu bây giờ đi tìm hiểu điểm khởi thuỷ của lịch sử Việt Nam, bạn sẽ nghĩ đến Khảo cổ học. Nhưng Khảo cổ học không phải là nơi duy nhất từng cố gắng trả lời câu hỏi này. Như tôi đã nói về chuyện phân kỳ lịch sử, mỗi cách xác lập …

Continue reading Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

(498 words) Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà có gợi ý rằng tôi có thể viết các ghi chú theo từng thời kỳ lịch sử được không. Gợi ý này quan trọng vì nó chạm vào một trong những vấn đề của “historiography” hay “phương pháp nghiên cứu lịch sử.” Trên blog500, tôi đã nói về …

Continue reading Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

Lịch sử uẩn ức của sông Hồng

(496 words) Chắc mọi người vẫn thường nghe những câu như cùng với sông Cửu Long, sông Hồng là một trong hai hệ thống sông lớn nhất của đất nước này, hay, sông Hồng và vùng đồng bằng do con sông này kiến tạo được coi là cái nôi văn hoá của người Việt. Nhiều …

Continue reading Lịch sử uẩn ức của sông Hồng

Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

(495 words) Có nhiều thứ chúng ta cứ tưởng đã biết mà hoá ra lại không sao nói ra cho rõ ràng - như thế không phải là không biết nhưng cũng chẳng hẳn là đã biết. Khi muốn biết chuyện chưa biết, bạn có thể đi hỏi ai đó chuyên gia! Nếu rất may …

Continue reading Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

Tại sao lịch sử là THAY ĐỔI?

(499 chữ) Trước hết, tôi xin phép nôm na một chút: “Lịch sử” là một từ Hán Việt trong đó chữ “lịch” có nghĩa là “thời gian đã trôi qua.” Trong tiếng Việt ngày nay, chữ “lịch” này còn tồn tại trong những từ như “lý lịch” (nghĩa đen là quá trình phát triển một …

Continue reading Tại sao lịch sử là THAY ĐỔI?