Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

(500 words)

Nếu bây giờ đi tìm hiểu điểm khởi thuỷ của lịch sử Việt Nam, bạn sẽ nghĩ đến Khảo cổ học. Nhưng Khảo cổ học không phải là nơi duy nhất từng cố gắng trả lời câu hỏi này. Như tôi đã nói về chuyện phân kỳ lịch sử, mỗi cách xác lập điểm khởi thuỷ đều dựa trên một luận điểm có tính tranh biện cụ thể.

Ở thế kỷ 15, Ngô Sĩ Liên (NSLiên) đã sử dụng tư liệu trong các sách vở còn giữ được của các triều đại phương Bắc (tức Trung Hoa) để truy cứu xem nước Việt có từ bao giờ.[1] Qua cách ông viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ta có thể nhận ra luận điểm tranh biện của ông là vấn đề có hay không chứng cớ trong sách vở cổ. Nói cách khác, điểm bắt đầu của lịch sử nước Việt phụ thuộc vào những ghi chép về người đầu tiên cai quản nước Việt mà ta có thể tìm thấy trong sách vở cổ.

Bằng cách đó, NSLiên xác định năm đầu tiên của lịch sử nước Việt nên là một năm Nhâm Tuất. Năm này không phải là năm có một thủ lĩnh tuyên bố sự ra đời của nước Việt. Đó có lẽ là năm một người con của ông Đế Minh với một bà ở miền Ngũ Lĩnh (tức Vụ Tiên) được phong làm Kinh Dương Vương để cai quản vùng phương Nam.

Bạn chắc thấy những chuyện Đế Minh, Vụ Tiên, Ngũ Lĩnh đều rất khó tin và xa lạ. Tôi xin bàn những việc đó sau. Tôi chỉ hi vọng rằng thay vì nghĩ những chuyện này đáng tin hay không, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ xem vì sao chúng quan trọng đối với những người như NSLiên.

Vậy tại sao NSLiên chọn khởi điểm này? Nhà sử gia thế kỷ 15 hẳn bắt đầu từ chuyện “Hùng Vương” rồi tìm cách truy ngược quá khứ đến đời Kinh Dương Vương. Tôi đoán như vậy vì chỉ đến Hùng Vương, NSLiên mới gắn ông vua được đề cập với một vùng địa lý cụ thể ở nước Việt, tức Phong Châu – mà nay ta sẽ gán nó cho vùng Việt Trì. Khi viết về cả đời Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân (tức ông và bố của ông Hùng Vương đầu tiên), NSLiên không có nói gì đến vùng cụ thể mà các ông vua này cai quản. Có lẽ với NSLiên, nếu những ông vua trước Hùng Vương đã cai quản cả vùng phương Nam rộng lớn thì trong đó ắt bao gồm nước Việt mà NSLiên đang biết ở thế kỷ 15.

Ba thế kỷ sau, những người ở thế kỷ 18 sẽ đặt ra câu hỏi liệu có vua nào khác ở nước Việt trước cả Kinh Dương Vương hay không. Có phải khi đó luận điểm tranh biện về điểm khởi thuỷ đã thay đổi?

==
[1]Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại kỷ 1, 1b-3a.

Advertisements

2 thoughts on “Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

  1. Pingback: Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18 – Blog 500

  2. Pingback: Lịch sử nước Việt NÊN bắt đầu từ đâu? – Blog 500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s