Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?

Sống ở thế kỷ 18, Lê Quý Đôn (LQĐôn) không chỉ đứng trong một thời kỳ lịch sử vô cùng phức tạp của Việt Nam mà còn ở một thời kỳ rất sôi động của lịch sử thế giới - thời kỳ Khai Sáng (the Enlightenment Period). Như cách LQĐôn nói về sao băng, tỏ … Continue reading Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?