Về tôi/ About me

Nếu bạn đã đến blog này, tôi chân thành chia sẻ sự trân trọng của tôi đối với sự quan tâm của bạn với lịch sử và lĩnh vực tri thức Lịch sử.

Tôi ở đây để tìm kiếm những bạn cùng quan tâm, sở thích, và mong muốn có liên quan đến việc duy trì và tái tạo sức sống lành mạnh của l/Lịch sử nói chung và l/Lịch sử Việt Nam nói riêng.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, ở miền Bắc, ở Hà Nội, trước khi rời Việt Nam đi Mỹ, tôi không biết nhiều về Việt Nam ngoài vùng Hà Nội. Tôi sang Mỹ, chính xác là Hawaii, để du học khi có rất ít hiểu biết về nước Mỹ và nền giáo dục của quốc gia này. Sau khi tốt nghiệp và do những thay đổi về cuộc sống gia đình, tôi chuyển tới tiểu bang Ohio và tiếp tục xây dựng sự nghiệp học thuật của mình về nghiên cứu Lịch Sử, châu Á và Việt Nam.

Tôi khởi đầu là một người học Hán-Nôm, từ đó chuyển sang nghiên cứu Lịch sử Việt Nam ở Mỹ, và hiện nay đang lấy nghiên cứu Lịch sử Việt Nam trước thế kỷ 20 làm đòn bẩy để phát triển hướng nghiên cứu Lịch sử Môi trường và Lịch sử Đông và Đông Nam Á.

Tôi bắt đầu làm quen với chữ Hán hồi học cấp 3 khi có một người bạn có một quyển sách chữ Hán, tôi thấy thích và mượn về tự học. Cũng như nhiều bạn lớn lên ở Việt Nam, tôi từng hay đi chùa với bà nội tôi và thường nhìn thấy các chữ Hán ở khắp nơi trong chùa. Sau đó, chị tôi học Đại học và có một môn học gọi là Hán Nôm. Từ đó, tôi biết rằng tôi có thể học chữ Hán nếu thi đỗ Đại học vào trường Đại học Tổng Hợp khoa Văn ở Hà Nội.

Thời gian tôi học Hán Nôm và làm việc ở nơi mà nay là trường ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Hà Nội tổng cộng chừng 10 năm. Sau đó, tôi nhận học bổng Tiến sĩ của Viện Havard-Yenching thuộc Đại học Harvard cho phép người nhận học bổng được lựa chọn bất kỳ chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh có chất lượng quốc tế nào trên thế giới. Tuy nhiên, lúc đó, hiểu biết và năng lực của tôi hạn hẹp đến mức tôi thực ra không có và không biết lựa chọn trường nào. Song, tôi vẫn rất may mắn được đến ĐH Hawaii để theo đuổi giấc mơ học Tiến sĩ của tôi.

Sau 7 năm học tiếng Anh, học cách sống ở đảo Hawaii và mơ hồ học về nước Mỹ, học cách học ở môi trường Đại học ở Mỹ, và tự nghiên cứu các tài liệu Hán Nôm về lịch sử Việt Nam trước thế kỷ 20, tôi đã hoàn thành luận văn với đề tài “Đất và Nước: Một lịch sử về thế kỷ 15 của Việt Nam từ góc tiếp cận nghiên cứu môi trường.” Tôi nhận bằng tiến sĩ Lịch sử từ Đại học Hawaii ở Manoa vào năm 2017.

Hiện nay, nghiên cứu của tôi đã mở rộng thêm những hướng nghiên cứu mới về Việt Nam như nghiên cứu về sông Hồng trong lịch sử Việt Nam, về những thay đổi trong tương tác giữa con người đối với tình trạng khí hậu của Việt Nam, về lịch sử của tri thức địa lý Việt Nam trước Pháp thuộc.

Tôi mong muốn thông qua Lịch sử, mọi người có cái nhìn rộng mở, nhân văn, và chiến lược hơn không chỉ về quá khứ mà còn cả về thế giới đương đại.