Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

(496 words) Nhiều chương trình đào tạo Đại học ở Mỹ yêu cầu sinh viên phải có tầm nhìn đa văn hoá toàn cầu, và môn học Lịch sử Thế giới (LsửTG) thường được thiết kế để đáp ứng yêu cầu này. Tất nhiên, khá nhiều sinh viên chọn học một lớp LsửTG chỉ vì: …

Continue reading Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

Advertisements

Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng

(496 words) Đã có nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc của vua Hùng, và chuyện này quan trọng vì nó được coi là liên quan đến nguồn gốc của người Việt Nam. Ý thức rằng đây là chuyện hệ trọng, tôi chủ tâm cho rằng cần có nhiều suy nghĩ cho chín hơn.[1] …

Continue reading Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng

Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

(496 words) Trong chuyện bánh chưng bánh dày, một vị thần đã báo mộng để truyền cho Lang Liêu cách làm hai loại bánh đặc biệt này. Có gì bất thường ở việc này không? Thần viện cớ rằng trong cả trời đất, thứ quý giá mà so sánh được với con người thì chỉ …

Continue reading Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

(499 words) Ngày nay chuyện Lang Liêu mà chúng ta biết chủ yếu vì nó được chép trong một tập sách chữ Hán tên là Lĩnh Nam chích quái (LĩnhNamCQ).[1] Khi biên soạn Kho tàng cổ tích Việt Nam, một bộ sách mà nhiều truyện tranh cho thiếu nhi hay dựa vào, người soạn sách …

Continue reading Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?

(497 words) Chữ Quốc ngữ về chiết tự chỉ có ý nói chữ để ghi tiếng của một nước, và nó hay được gọi là “Romanized Vietnamese” trong tiếng Anh, tức thứ chữ viết ghi tiếng Việt dùng hệ kí tự có tính Roman hay Latin.[1] Theo cùng suy luận, chữ Nôm cũng là một …

Continue reading Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?