Niên đại niên hiệu khi viết sang tiếng Anh

(498 words) Chuyện này nhiều người giỏi hơn tôi, nhưng sự chia sẻ dưới đây chắc vẫn hữu ích cho những ai đang và sẽ viết (hoặc dịch) công trình nghiên cứu của mình sang tiếng Anh. * Cách viết ngày tháng lịch âm Các sách sử ghi sự kiện lịch sử trước thế kỷ …

Continue reading Niên đại niên hiệu khi viết sang tiếng Anh

Advertisements

Tên sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” có nghĩa là gì?

(479 words + 2 footnotes) Rất nhiều tên sách từng được viết bằng chữ Hán ở Việt Nam trước thế kỷ 20 thường không được dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt. Lý do có lẽ vì mọi người nghĩ ai biết tiếng Việt đều dễ dàng hiểu được những tên sách này. Là một …

Continue reading Tên sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” có nghĩa là gì?