Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

(496 words) Nhiều chương trình đào tạo Đại học ở Mỹ yêu cầu sinh viên phải có tầm nhìn đa văn hoá toàn cầu, và môn học Lịch sử Thế giới (LsửTG) thường được thiết kế để đáp ứng yêu cầu này. Tất nhiên, khá nhiều sinh viên chọn học một lớp LsửTG chỉ vì: …

Continue reading Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?

(497 words) Sống ở thế kỷ 18, Lê Quý Đôn (LQĐôn) không chỉ đứng trong một thời kỳ lịch sử vô cùng phức tạp của Việt Nam mà còn ở một thời kỳ rất sôi động của lịch sử thế giới - thời kỳ Khai Sáng (the Enlightenment Period). Để hiểu LQĐôn, ta cần nhiều …

Continue reading Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?