Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

(498 words) Ai cũng biết Lê Quý Đôn (LQĐôn) là người để lại cho ngày nay không chỉ nhiều trước thuật mà còn về nhiều chủ đề quan trọng khác nhau. Chẳng hạn, khi nghĩ về chuyện chữ viết của người Việt trong quá khứ, ta có thể liên hệ đến mục “Âm tự” trong …

Continue reading Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18

(497 words) Như đã bàn, việc tìm ra ghi chép trong sách vở cổ xem ai làm vua đầu tiên ở nước Việt là luận điểm chính mà Ngô Sĩ Liên dùng để tranh biện vì sao theo ông lịch sử nước Việt nên bắt đầu từ năm Nhâm Tuất với sự kiện Kinh Dương …

Continue reading Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18

Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

(495 words) Có nhiều thứ chúng ta cứ tưởng đã biết mà hoá ra lại không sao nói ra cho rõ ràng - như thế không phải là không biết nhưng cũng chẳng hẳn là đã biết. Khi muốn biết chuyện chưa biết, bạn có thể đi hỏi ai đó chuyên gia! Nếu rất may …

Continue reading Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?