Siêu hạn hán cuối thế kỷ 18

(497 words) Thế kỷ 15 không phải là thời kỳ duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã từng nếm trải tình trạng khan hiếm mưa. Cả bên nghiên cứu Khí hậu và bên Sử học từng chứng minh rằng một đợt siêu hạn hán (mega-drought) đã diễn ra trong nửa cuối thế kỷ 18, gây …

Continue reading Siêu hạn hán cuối thế kỷ 18

Tôi muốn viết

Tôi đã từng thử viết blog rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Lần này có thể tôi cũng sẽ thất bại. Nhưng đã có những động lực đặc biệt để tôi lại viết - nhất là tôi quyết định chọn bắt đầu viết bằng tiếng Việt. Mục tiêu của trang này rất đơn …

Continue reading Tôi muốn viết