Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

(499 words) Ngày nay chuyện Lang Liêu mà chúng ta biết chủ yếu vì nó được chép trong một tập sách chữ Hán tên là Lĩnh Nam chích quái (LĩnhNamCQ).[1] Khi biên soạn Kho tàng cổ tích Việt Nam, một bộ sách mà nhiều truyện tranh cho thiếu nhi hay dựa vào, người soạn sách …

Continue reading Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?

(497 words) Chữ Quốc ngữ về chiết tự chỉ có ý nói chữ để ghi tiếng của một nước, và nó hay được gọi là “Romanized Vietnamese” trong tiếng Anh, tức thứ chữ viết ghi tiếng Việt dùng hệ kí tự có tính Roman hay Latin.[1] Theo cùng suy luận, chữ Nôm cũng là một …

Continue reading Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?

Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?

(497 words) Sống ở thế kỷ 18, Lê Quý Đôn (LQĐôn) không chỉ đứng trong một thời kỳ lịch sử vô cùng phức tạp của Việt Nam mà còn ở một thời kỳ rất sôi động của lịch sử thế giới - thời kỳ Khai Sáng (the Enlightenment Period). Để hiểu LQĐôn, ta cần nhiều …

Continue reading Lê Quý Đôn nói gì về sao băng?

Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

(498 words) Ai cũng biết Lê Quý Đôn (LQĐôn) là người để lại cho ngày nay không chỉ nhiều trước thuật mà còn về nhiều chủ đề quan trọng khác nhau. Chẳng hạn, khi nghĩ về chuyện chữ viết của người Việt trong quá khứ, ta có thể liên hệ đến mục “Âm tự” trong …

Continue reading Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”?

(499 words) Một trong những thứ làm người nghiên cứu ngày nay cảm thấy họ trở nên “khoa học hơn” là việc tạo chú thích.[1] Vậy tại sao chú thích làm cho bài viết có vẻ “khoa học” hơn? Trong tư duy hiện đại, “khoa học” gắn liền với niềm tin rằng một thứ chỉ …

Continue reading Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”?