Sau khi gặp Nguyễn Trãi ở Côn Sơn và trước khi qua đời ở vườn Vải, vua Thái Tông làm gì?

(498 words) Trên đường Lê Thái Tông trở về trong chuyến đi tuần miền đông - mà nay ta hay nói kiểu “chuyến đi định mệnh” - vào năm 1442, chỉ trong ngày hay một ngày trước khi nhà vua mắc bệnh nguy kịch không rõ lý do và qua đời, có một chuyện kỳ …

Continue reading Sau khi gặp Nguyễn Trãi ở Côn Sơn và trước khi qua đời ở vườn Vải, vua Thái Tông làm gì?

Tại sao Nguyễn Trãi bị giết?

(498 words - updated Aug. 9 GMT) Đoạn sử dưới đây là tất cả những gì còn được giữ lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT) về cái chết của vua Lê Thái Tông (ở ngôi 1435-1442). Đến nay, điều được gọi là “vụ án Lệ Chi Viên” vẫn là một đề tài lịch …

Continue reading Tại sao Nguyễn Trãi bị giết?