Nho thần và vua Lê Thánh Tông

(493 chữ) “Nho thần”, với chữ “thần” (臣) mang nghĩa chỉ “người làm bề tôi,” là từ tiếng Hán từng được dùng để chỉ những quan chức cấp cao trong triều đình có học vấn gốc từ hệ thống giáo dục Nho gia. Trong lịch sử các triều đại vua chúa Việt Nam, Lê Thánh …

Continue reading Nho thần và vua Lê Thánh Tông