“Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?

(498 chữ) Bây giờ chỉ cần một cú bấm chuột là ta có thể tải về bản sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT). Cách đây nhiều năm, khi mới học chữ Hán, tôi tưởng cứ mỗi ngày đọc một đoạn rồi mãi cũng sẽ đọc hết sách này. Đến giờ tôi vẫn chưa đọc …

Continue reading “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?