Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

(499 words) Ngày nay chuyện Lang Liêu mà chúng ta biết chủ yếu vì nó được chép trong một tập sách chữ Hán tên là Lĩnh Nam chích quái (LĩnhNamCQ).[1] Khi biên soạn Kho tàng cổ tích Việt Nam, một bộ sách mà nhiều truyện tranh cho thiếu nhi hay dựa vào, người soạn sách …

Continue reading Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?

(497 words) Chữ Quốc ngữ về chiết tự chỉ có ý nói chữ để ghi tiếng của một nước, và nó hay được gọi là “Romanized Vietnamese” trong tiếng Anh, tức thứ chữ viết ghi tiếng Việt dùng hệ kí tự có tính Roman hay Latin.[1] Theo cùng suy luận, chữ Nôm cũng là một …

Continue reading Có phải người Việt đang chỉ dùng chữ Quốc ngữ không?

Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

(498 words) Ai cũng biết Lê Quý Đôn (LQĐôn) là người để lại cho ngày nay không chỉ nhiều trước thuật mà còn về nhiều chủ đề quan trọng khác nhau. Chẳng hạn, khi nghĩ về chuyện chữ viết của người Việt trong quá khứ, ta có thể liên hệ đến mục “Âm tự” trong …

Continue reading Tại sao Lê Quý Đôn hình như không quan trọng hoá chữ Việt?

Thế giới song ngữ thời nhà Trần

(499 words) Hôm nay mình được hỏi về việc ngày xưa nếu ở “Việt Nam” người ta dùng chữ Hán chữ Nôm để viết thì sẽ dùng tiếng gì để nói. Sau đó, mình nhớ ra một chuyện có liên quan trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT). Chuyện này được chép vào quốc sử …

Continue reading Thế giới song ngữ thời nhà Trần