Tại sao vua Minh Mạng đổi tên nước từ “Việt Nam” sang “Đại Nam”?

(496 chữ) Như chúng ta đều biết, thật sự thì quốc hiệu được dùng nhiều nhất dưới triều Nguyễn là “Đại Nam” chứ không phải “Việt Nam.” Như tôi nói đến trong một ghi chú trước, vua Minh Mạng đã phản ứng vô cùng gay gắt khi cho rằng một quan chức trong triều đình …

Continue reading Tại sao vua Minh Mạng đổi tên nước từ “Việt Nam” sang “Đại Nam”?