Sách “Dư địa chí” có phải của Nguyễn Trãi không?

(496 words) Nếu bạn muốn biết câu trả lời ngay, tôi nhanh nhẩu đáp rằng: Đến giờ chúng ta vẫn không biết sách Dư Địa Chí (DĐC) này có phải của Nguyễn Trãi hay không. Vậy sẽ tốt hơn nếu ta cẩn trọng khi nhắc đến sách DĐC như là một trước tác hiển nhiên …

Continue reading Sách “Dư địa chí” có phải của Nguyễn Trãi không?