“Dư Địa Chí” [của Nguyễn Trãi?] không phải là một cuốn sách

(499 words) Khi làm quen với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT), chúng ta đã biết rằng một sách ngày xưa có thể được viết rồi bổ sung cắt bỏ mà không phân định rõ ai viết, ai biên tập đoạn nào. Cũng là có lý nếu người đọc cho rằng sự nhập nhằng …

Continue reading “Dư Địa Chí” [của Nguyễn Trãi?] không phải là một cuốn sách

Sách “Dư địa chí” có phải của Nguyễn Trãi không?

(496 words) Nếu bạn muốn biết câu trả lời ngay, tôi nhanh nhẩu đáp rằng: Đến giờ chúng ta vẫn không biết sách Dư Địa Chí (DĐC) này có phải của Nguyễn Trãi hay không. Vậy sẽ tốt hơn nếu ta cẩn trọng khi nhắc đến sách DĐC như là một trước tác hiển nhiên …

Continue reading Sách “Dư địa chí” có phải của Nguyễn Trãi không?