Học mấy chữ tiếng Anh khi viết về sử Việt

(498 words) Chuyện này nhiều người giỏi hơn tôi, nhưng sự chia sẻ dưới đây chắc vẫn hữu ích cho những ai đang và sẽ viết (hoặc dịch) công trình nghiên cứu của mình sang tiếng Anh. * Cách viết ngày tháng lịch âm Các sách sử ghi sự kiện lịch sử trước thế kỷ …

Continue reading Học mấy chữ tiếng Anh khi viết về sử Việt

Advertisements