Tại sao tiếng Việt có lúc trừu tượng hơn tiếng Anh?

(490 chữ) Khi tôi theo học đại học, cứ nghe đến mấy thứ “chủ nghĩa” là tôi choáng. Như “chủ nghĩa xã hội” trong tiếng Việt là gì, nghe rất quen thuộc mà bảo giải thích ngay lại không hề dễ. Khi xây dựng khoá học Lịch Sử song ngữ, tôi bắt đầu để tâm …

Continue reading Tại sao tiếng Việt có lúc trừu tượng hơn tiếng Anh?

Advertisements