Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

(496 words) Vốn gốc là dân Hán Nôm, đến giờ tôi vẫn nghiện chữ nghĩa. Nhưng nghĩ về chữ nghĩa rất khác với thứ tư duy cần có khi làm nghiên cứu lịch sử ở Mỹ. Tại sao? Lối học chữ nghĩa thường quan tâm đến nghĩa chữ nào đúng nào sai. Ví dụ, vì tên …

Continue reading Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

Lịch sử nước Việt NÊN bắt đầu từ đâu?

(495 words) Tôi cố gắng viết in chữ “nên” trong tiêu đề vì muốn làm rõ hơn một ý về chuyện điểm khởi đầu của một lịch sử. Mặc dù đoạn văn của Ngô Thì Sĩ có nhiều từ ngữ khó hiểu, chúng ta vẫn có thể biết được ý chính của nó; ở đó, …

Continue reading Lịch sử nước Việt NÊN bắt đầu từ đâu?

Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

(500 words) Nếu bây giờ đi tìm hiểu điểm khởi thuỷ của lịch sử Việt Nam, bạn sẽ nghĩ đến Khảo cổ học. Nhưng Khảo cổ học không phải là nơi duy nhất từng cố gắng trả lời câu hỏi này. Như tôi đã nói về chuyện phân kỳ lịch sử, mỗi cách xác lập …

Continue reading Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu?

Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

(498 words) Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà có gợi ý rằng tôi có thể viết các ghi chú theo từng thời kỳ lịch sử được không. Gợi ý này quan trọng vì nó chạm vào một trong những vấn đề của “historiography” hay “phương pháp nghiên cứu lịch sử.” Trên blog500, tôi đã nói về …

Continue reading Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

“Sử liệu” là gì?

(499 chữ) Sau vài năm cuộn mình vào một môi trường giáo dục xa lạ, tôi lần bước về thế giới học thuật ở Việt Nam. Sự mở rộng chóng vánh của mạng xã hội đã tạo điều kiện tuyệt vời cho nhiều người đọc và viết về mọi chủ đề, trong đó có cả …

Continue reading “Sử liệu” là gì?