Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18

(497 words) Như đã bàn, việc tìm ra ghi chép trong sách vở cổ xem ai làm vua đầu tiên ở nước Việt là luận điểm chính mà Ngô Sĩ Liên dùng để tranh biện vì sao theo ông lịch sử nước Việt nên bắt đầu từ năm Nhâm Tuất với sự kiện Kinh Dương …

Continue reading Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18