Tại sao Nguyễn Trãi bị giết?

(498 words - updated Aug. 9 GMT) Đoạn sử dưới đây là tất cả những gì còn được giữ lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT) về cái chết của vua Lê Thái Tông (ở ngôi 1435-1442). Đến nay, điều được gọi là “vụ án Lệ Chi Viên” vẫn là một đề tài lịch …

Continue reading Tại sao Nguyễn Trãi bị giết?