Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

(496 words) Nhiều chương trình đào tạo Đại học ở Mỹ yêu cầu sinh viên phải có tầm nhìn đa văn hoá toàn cầu, và môn học Lịch sử Thế giới (LsửTG) thường được thiết kế để đáp ứng yêu cầu này. Tất nhiên, khá nhiều sinh viên chọn học một lớp LsửTG chỉ vì: …

Continue reading Việt Nam nên có thêm môn học Lịch sử Thế giới?

Advertisements