Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng

(496 words) Đã có nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc của vua Hùng, và chuyện này quan trọng vì nó được coi là liên quan đến nguồn gốc của người Việt Nam. Ý thức rằng đây là chuyện hệ trọng, tôi chủ tâm cho rằng cần có nhiều suy nghĩ cho chín hơn.[1] …

Continue reading Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng

Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

(496 words) Trong chuyện bánh chưng bánh dày, một vị thần đã báo mộng để truyền cho Lang Liêu cách làm hai loại bánh đặc biệt này. Có gì bất thường ở việc này không? Thần viện cớ rằng trong cả trời đất, thứ quý giá mà so sánh được với con người thì chỉ …

Continue reading Tại sao không dùng gạo tẻ làm bánh chưng, bánh dày?

Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày

(499 words) Ngày nay chuyện Lang Liêu mà chúng ta biết chủ yếu vì nó được chép trong một tập sách chữ Hán tên là Lĩnh Nam chích quái (LĩnhNamCQ).[1] Khi biên soạn Kho tàng cổ tích Việt Nam, một bộ sách mà nhiều truyện tranh cho thiếu nhi hay dựa vào, người soạn sách …

Continue reading Chữ Hán+Nôm và tên gọi Bánh tr/chưng Bánh dày