Lịch sử uẩn ức của sông Hồng

(496 words) Chắc mọi người vẫn thường nghe những câu như cùng với sông Cửu Long, sông Hồng là một trong hai hệ thống sông lớn nhất của đất nước này, hay, sông Hồng và vùng đồng bằng do con sông này kiến tạo được coi là cái nôi văn hoá của người Việt. Nhiều …

Continue reading Lịch sử uẩn ức của sông Hồng

Advertisements