Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

(495 words) Có nhiều thứ chúng ta cứ tưởng đã biết mà hoá ra lại không sao nói ra cho rõ ràng - như thế không phải là không biết nhưng cũng chẳng hẳn là đã biết. Khi muốn biết chuyện chưa biết, bạn có thể đi hỏi ai đó chuyên gia! Nếu rất may …

Continue reading Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

Advertisements