Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

(495 words) Có nhiều thứ chúng ta cứ tưởng đã biết mà hoá ra lại không sao nói ra cho rõ ràng - như thế không phải là không biết nhưng cũng chẳng hẳn là đã biết. Khi muốn biết chuyện chưa biết, bạn có thể đi hỏi ai đó chuyên gia! Nếu rất may …

Continue reading Tại sao ta gọi người Trung Quốc là người Tàu?

Advertisements

“Quá khứ không đứng yên” hay chuyện vua Lê Thái Tông qua đời trong sách sử thế kỷ 19

(500 words) Nói lịch sử hay quá khứ không đứng yên là một cách nói khá nhàm. Song, khái niệm đơn điệu này khá có ích cho chúng ta nhìn vào quá khứ. Cho dù có những sự kiện mà mọi [phiên bản] lịch sử hầu như đều không bỏ qua, quá khứ không đứng …

Continue reading “Quá khứ không đứng yên” hay chuyện vua Lê Thái Tông qua đời trong sách sử thế kỷ 19