Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

(496 words) Vốn gốc là dân Hán Nôm, đến giờ tôi vẫn nghiện chữ nghĩa. Nhưng nghĩ về chữ nghĩa rất khác với thứ tư duy cần có khi làm nghiên cứu lịch sử ở Mỹ. Tại sao? Lối học chữ nghĩa thường quan tâm đến nghĩa chữ nào đúng nào sai. Ví dụ, vì tên …

Continue reading Tại sao nghiên cứu Lịch sử ở Mỹ phát triển? – Một ý kiến giản đơn hoá và phiến diện!

Advertisements

Tại sao vua Minh Mạng đổi tên nước từ “Việt Nam” sang “Đại Nam”?

(496 chữ) Như chúng ta đều biết, thật sự thì quốc hiệu được dùng nhiều nhất dưới triều Nguyễn là “Đại Nam” chứ không phải “Việt Nam.” Như tôi nói đến trong một ghi chú trước, vua Minh Mạng đã phản ứng vô cùng gay gắt khi cho rằng một quan chức trong triều đình …

Continue reading Tại sao vua Minh Mạng đổi tên nước từ “Việt Nam” sang “Đại Nam”?

Một chuyện về quốc hiệu Việt Nam

(497 chữ) Mọi người có lẽ đều đã biết tên gọi “Việt Nam” được chính thức hoá là từ thời vua Gia Long (ở ngôi 1802-1821).[1] Đại lược, chuyện nói rằng vua Gia Long vốn muốn đặt quốc hiệu là “Nam Việt,” nhưng khi mang sang đề đạt với nhà Thanh thì Thanh triều không …

Continue reading Một chuyện về quốc hiệu Việt Nam